Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.AGATEX.INFO

 

KIM JESTEŚMY?

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.H.U. AGATEX Bożena Lis z siedzibą pod adresem: ul. Kolejowa 14a, 42-360 Poraj, o numerze NIP 5771046445, REGON: 150207644.

Kontakt z nami

Wyznaczyliśmy jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas mail na adres ido@agatex.info lub prześlij list na adres P.P.H.U. AGATEX Bożena Lis, Romanów 8a, 42-260 Kamienica Polska z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zgodnie z trybem art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”) podmiotem odpowiedzialnym za sprawowanie funkcji Inspektora jest Agnieszka Gładkowska. Adres kontaktowy do Inspektora to: ido@agatex.info

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym serwisie www.agatex.info . Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży Towaru/ów za pośrednictwem naszego serwisu. Twoje dane uzyskujemy również w związku z procedurą odstąpienia od umowy, składanymi przez Ciebie reklamacjami. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”.


W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?Prowadzenie serwisu www.agatex.info

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu, zgodnie z jego Regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w serwisie.

 

Realizacja sprzedaży

Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży.

 

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko

 • nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)

 • adres zamieszkania

 • adresy dostaw

 • numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)

 • Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności

 • twój podpis

 • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)

 • numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem

 • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)

 • historia Twojej komunikacji z nami

 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł

 • informacje o źródłach pozyskania Twoich danych

 • twoje reklamacje

 • twoje opinie

 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem

 • udzielone przez Ciebie zgody.

Czym są pliki cookies ? To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,

 • prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,

 • obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

 • przedstawianie sprofilowanych ofert,

 • statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 • Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.agatex.info przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania m.in. z uprawnienia rękojmi;

 • jeżeli zamówiłeś u nas dostawę zakupionego towaru do domu lub pod inny adres– Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać na podstawie Twojego zlecenia (realizacja umowy);

 • dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

 • w zakresie w jakim chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego produktu lub danej usługi – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę produktową;JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 • rejestracja w naszym serwisie – przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;

 • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

 • usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

 • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszych sklepach).

   

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:

 • firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu;

 • firmom transportowym – w celu dostawy towaru ze sklepu na adres, który wskazałeś przy zakupie

 • biurze rachunkowemu

 • platformie e-commerce

 • dostawcy hostingu, domeny

 • dostawcy oprogramowania sklepu internetowego

 • dostawcy usług IT

 • kancelarie prawne

 • podwykonawcy

 • podmioty dokonujące archiwizację danych, oprogramowania 

 

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.
W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 • Reguła adekwatności
  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

 • Reguła transparentności
  Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

 • Reguła prawidłowości
  Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem ido@agatex.info

 • Reguła integralności i poufności
  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

 • Reguła rozliczalności
  Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

 

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili.
Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów.

 • Prawo do poprawiania danych
  Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo zwrócić się do nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części "W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

 • Prawo do żądania usunięcia danych
  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail ido@agatex.info lub pisząc na adres P.P.H.U. AGATEX, Romanów 8a, 42-260 Kamienica Polska, z dopiskiem „Dane osobowe”.
Na te dane lub na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ido@agatex.info) może pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to
masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

 

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail ido@agatex.info lub pisząc na adres P.P.H.U. AGATEX, Romanów 8a, 42-260 Kamienica Polska, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 

Nowości
Poliester 7:8 UV nr 6 - SZARY
Poliester 7:8 UV nr 6 - SZARY

20,00 zł

x 0,5 mb
Suwak nonlock #10 CZARNY - G/101
Suwak nonlock #10 CZARNY - G/101

1,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl